Skip to main content

Implementering af kliniske retningslinjer i kommunerne

14-10-2014

I denne rapport præsenteres resultaterne af Center for Interventionsforsknings evaluering af ni kommuners implementering af fire nyudviklede kliniske retningslinjer. De kliniske retningslinjer er blevet udviklet i forbindelse med et treårigt overenskomstprojekt igangsat af KL (Kommunernes Landsforening) og Sundhedskartellet (SHK).

Formålet med evalueringen har været at undersøge og dokumentere, hvordan ni pilotkommuner har gennemført implementeringen af fire nyudviklede KR og de afledte instrukser.

Evalueringen belyser, hvordan kommunerne har forberedt og gennemført implementeringen, hvordan ledelse og medarbejdere oplever anvendeligheden og brugen af KR samt betydningen af implementeringen for kommunernes indsats.

Evalueringen bygger på individuelle interview, fokusgruppeinterview, observationer samt dokumenter, som vi har indsamlet fra de ni kommuner, KL og Sundhedskartellet.

 

Forfattere: Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Morten Hulvej Rod