Skip to main content

De usynlige følger af kærestevold

30-05-2014

Inden for de sidste 10-20 år har der været stor opmærksomhed på vold og seksuelle overgreb mod kvinder og mænd i det danske samfund og på voldens betydning for folkesundheden. Regeringen har siden 2002 iværksat handlingsplaner til bekæmpelse af vold mod kvinder. Den aktuelle strategi omhandler forebyggelse af vold i nære re-lationer, dvs. både partnervold mod kvinder og mod mænd.

De usynlige følger af kærestevold rapporterer en undersøgelse, hvis formål det blandt andet har været at afdække, i hvor høj grad unge, der udsættes for vold i et kæresteforhold, har kontakt til sundhedsvæsenet, og hvor hyppigt de politianmelder vold, for derigennem at vurdere mulighederne for en øget indsats i disse myndigheder med henblik på at stoppe volden og forebygge gentagen vold.

De usynlige følger af kærestevold er støttet af Det Kriminalpræventive Råd.

 

Forfattere: Karin Helweg-Larsen, Rikke Plauborg