Skip to main content

Dansk Hjerteregisters Ã…rsberetning 2013

31-08-2014

Årsberetningen 2013 er udformet efter kravene til årsberetninger fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Årsberetningen 2013 bidrager med en samling tabeller og figurer, som afrapporterer kvalitetsindikatorer og standarder for indgrebene. Aktivitetsopgørelser findes i bilagsmateriale.

 

Forfattere: Lene Mia von Kappelgaard, Kristina Thomassen, Cengiz Özcan, Michael Davidsen, Gunnar Gislason