Skip to main content

Boligmiljø

29-11-2014

I denne rapport belyses gener af miljøforhold i boligen. Der er fokus på seks specifikke miljøforhold: Støj fra trafik, støj fra naboer, lugt af mug, lugt fra brændeovne i kvarteret, lugt af tobaksrøg fra nabo/tilstødende boliger og lugt fra andre kendte kilder (fx affald, afløb, gylle). Data stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) i 2000, 2005, 2010 og 2013. SUSY-undersøgelserne er nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den voksne (16 år eller derover) befolkning i Danmark.

 

Forfattere: Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel