Skip to main content

Akut muokardieinfarkt. Dødelighed og overlevelse.

18-09-2014

I foråret 2014 udkom en rapport om incidens, prævalens og dødelighed af hjertekarsygdomme i Danmark, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Hjerteforeningen. Analyserne viste en relativ høj dødelighed af AMI i Region Nordjylland.

Formålet med dette notat er at belyse fundet nærmere. Dette gøres ved at undersøge dødeligheden af AMI på og uden for hospitalet, samt overlevelsen efter et AMI.

 

Forfattere: Mette Bjerrum Koch, Michael Davidsen, Knud Juel