Skip to main content

Årsberetning

18-08-2014

Denne årsberetning er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om børn i Databasen Børns Sundhed. I årsberetning rapporteres om 6.636 børn, indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13. Årsberetningen beskriver en række baggrundsvariable, herunder faktorer relateret til hjemmet og familien, forekomsten af sygdomme og medicinforbrug samt barnets forhold til jævnaldrende.

Årsberetningen beskriver desuden en række indikatorer for barnets sundhed og udvikling, med henblik på at kunne måle kvaliteten af ydelser, indsatser og resultater inden for sundhedsplejen. Indikatorerne omfatter blandt andet vægt og højde samt barnet selvvurderede trivsel. Derudover omfatter indikatorerne en række forhold, hvor sundhedsplejersken registrerer om barnet opfylder den forventelige udvikling i forhold til alderstrinnet.

Læs mere om Databasen Børns Sundhed her

 

Forfattere: Anette Johansen og Bjørn Holstein