Skip to main content

Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i tobaksprisen

16-02-2013

Notatet beskriver sundhedskonsekvenser ved potentielle prisændringer (fald og stigninger), på hele den danske befolkning samt for en kohorte af børn og unge. Beregningerne vil tage udgangspunkt i fem forskellige scenarier af prisændringer og konsekvenserne vil blive opgjort som ændringer i antallet af rygere, og antal sygdomstilfælde og dødsfald. Der vil være fokus på iskæmisk hjertesygdom, karsygdomme i hjernen, lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Notatet er udarbejdet for Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

 

Forfattere: Esben Meulengracht Flachs, Mette Bjerrum Koch, Knud Juel