Skip to main content

Stalking i Danmark

30-11-2013

Disse og en række andre spørgsmål besvares i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed om stalking. Rapporten ’Stalking i Danmark – En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov’ er resultatet af den første danske kvalitative undersøgelse af stalking og belyser gennem interviews med både stalkingramte og fagpersoner, hvordan stalking erfares, og hvordan det påvirker de udsatte.

For hovedparten af de udsatte i undersøgelsen har stalkingen haft omfattende psykiske, fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser, både under og efter stalkingen stod på. Rapporten viser, at der er en klar sammenhæng mellem stalkingens karakter, dens intensitet og konsekvenserne. Det er de udsatte med en intim relation til stalkeren, der har oplevet de mest alvorlige konsekvenser. Hovedparten af de udsatte har haft én eller flere af følgende psykiske følger på grund af stalkingen: angst, posttraumatisk stress, selvmordstanker/-forsøg, koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær.

Rapporten beskriver også, hvilke behov for støtte og hjælp de udsatte har, og giver samtidig en række anbefalinger til, hvordan hjælpen til stalkingudsatte kan styrkes.

Undersøgelsen er finansieret af Justitsministeriets Forskningspulje.

 

Forfattere: Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Karin Helweg-Larsen