Skip to main content

Social ulighed i indlæggelser

15-05-2013

Notatet analysere den sociale ulighed i indlæggelser og det estimeres hvor meget af uligheden, der kan relateres til livsstil, overvægt og mentalt helbred. Der betragtes tre livsstilsfaktorer: rygning, alkohol og fysisk aktivitet, samt BMI og en indikator for mentalt helbred. Desuden undersøges betydningen af tidligere indlæggelse for den sociale ulighed i indlæggelseshyppigheden.

Analyserne tager udgangspunkt i data fra Statens Institut for Folkesundheds, Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2005, og respondenterne følges i Landspatientregistret fra interviewdato frem til 31. december 2011.

 

Forfattere: Michael Davidsen, Mette Bjerrum Koch, Knud Juel