Skip to main content

Partnervold mod m├Žnd i Danmark

03-11-2013

Rapporten afdækker det aktuelle omfang og karakteren af partnervold mod mænd i Danmark, og beskriver de barrierer mænd oplever i forhold til at søge hjælp efter udsættelse for partnervold samt de eksisterende støttetilbud til mænd, der har været udsat for partnervold.

Rapportens resultater og konklusioner er baseret på registerdata og data fra to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser samt interview med voldsudsatte mænd og medarbejdere på mande-krisecentre, der rådgiver og støtter mænd udsat for partnervold. Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social - og Integrationsministeriet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Bemærk: Vi modtager den trykte udgave af rapporten sidst i uge 8, og sender straks derefter ud til de, der har bestilt.

 

Forfattere: Rikke Plauborg og Karin Helweg-Larsen