Skip to main content

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark 1999 til 2011

30-04-2013

Formålet med dette notat er dels at beskrive dødelighed og dødsårsager blandt personer indskrevet på herberg, forsorgshjem mv. og dels at foretage en sammenligning med dødeligheden i den generelle danske befolkning.

 

Forfattere: Michael Davidsen, Esben Meulengracht Flachs, Pia Vivian Pedersen, Knud Juel