Skip to main content

Årsberetning om børn født i 2011

20-12-2013

En forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn er vigtig af flere grunde. Det er en etisk fordring, fordi børn har krav på et liv i sundhed. Det er en gevinst for folkesundheden, fordi tidlig indsats kan skabe sundhed gennem hele livet. Det er en gevinst for samfundet, fordi sunde børn har lettere ved at lære og bliver i stand til at bidrage til samfundet som voksne.

Hvis man vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn, er det vigtigt at have gode data om børns sundhed og samfundets indsats. Desværre er der meget lidt offentlig statistik om børns sundhed. Men sundhedsplejerskerne, som ser næsten alle børn mange gange i løbet af barndommen, har en særlig mulighed for at levere sådanne data.

Sundhedsplejerskerne i en række kommuner har påtaget sig denne opgave. De fører journal på en meget systematisk måde, dvs. noterer samme type data for alle børn efter en fælles definition af, hvad man undersøger og noterer. Sundhedsplejerskerne i disse kommuner har siden 2002 samlet deres data i Databasen Børns Sundhed, et samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed. Denne database giver helt unikke oplysninger om børns sundhed.

Denne årsberetning viser nøgletal for sundhed og udvikling blandt 6350 nul til etårige født i 2011 i tretten kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

Forfattere: Sanne Ellegaard Jørgensen, Signe Boe Rayce, Bjørn E. Holstein