Skip to main content

Ulykker i Danmark 1990-2009

05-08-2012

Data er nødvendige for at kunne overvåge udviklingen i tilskadekomst i Danmark og for en rationel planlægning, implementering og evaluering af ulykkesforebyggende indsatser. Vi har med denne rapport sat os for at belyse og dokumentere udviklingen i tilskadekomst efter ulykker i Danmark i en tyve års periode, 1990-2009.

Formålet med rapporten er at give et samlet billede af udviklingen i forekomsten af ulykker og i ulykkesmønsteret i Danmark med fokus på, hvem der kom til skade (alder og køn), hvor og hvordan ulykken skete (sted og skadesmekanismer) og hvilke umiddelbare konsekvenser skaden havde (læsion og skadet kropsregion).

Målgruppen for rapporten er alle, der arbejder med forebyggelse af ulykker, hvad enten der er tale om politiske og administrative beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, undervisere, journalister og andre formidlere. Rapportens datamateriale er baseret på følgende registre/data: Ulykkesregisteret og Database over børns ulykkesdødsfald (Statens Institut for Folkesundhed, SDU) Landpatientregisteret og Dødsårsagsregisteret (Sundhedsstyrelsen) Arbejdsskaderegistret (Arbejdstilsynet), Færdselsuheldsdata (Danmarks Statistik / Vejdirektoratet) og befolkningstal og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik.

De vigtigste udviklinger er opsummeret i et engelsk summary.

 

Forfattere: Hanne Møller, Mathilde Damm, Bjarne Laursen