Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen siden 2000

16-09-2012

Rapporten beskriver FOA medlemmernes helbredsrelaterede livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed og sygdomskonsekvenser, sociale relationer og arbejdsmiljø ved hjælp af en række indikatorer. For alle indikatorerne foretages der sammenligninger med den øvrige danske befolkning. Endvidere beskrives udviklingen fra 2000 til 2010 i forhold til de enkelte indikatorer. Rapporten beskriver også FOA medlemmernes kontakt til sundhedsvæsenet sammenlignet med den øvrige danske befolkning.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for fagforbundet Fag og Arbejde (FOA). Rapporten findes ikke i trykt udgave, men kan downloades her på siden.

 

Forfattere: Maria Holst, Michael Davidsen, Knud Juel