Skip to main content

Alkohol, rygning og postoperative komplikationer

14-10-2012

Rapporten et litteraturstudie af sammenhængen mellem henholdsvis alkohol og rygning og postoperative komplikationer. Litteraturen, der ligger til grund for rapporten, blev identificeret igennem en omfattende og bred litteratursøgning. Der blev taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen seneste rapport om emnet fra 2001, hvorfor litteratursøgning primært inkluderede artikler publiceret fra og med år 2000. Studier, der opfyldte inklusionskriterierne, blev kvalitetsvurderet og ved acceptabel kvalitet grundigt gennemgået og sammenfattet.

Der er betydeligt flere undersøgelser, herunder reviews og metaanalyser, om sammenhængen mellem rygning og postoperative komplikationer end tilsvarende undersøgelser på alkoholområdet.

 

Forfattere: Marie Eliasen, Lise Skov-Ettrup, Anne Hjøllund Christiansen, Marie Grønkjær Pedersen, Stine Schou Mikkelsen, Morten Grønbæk, Trine Flensborg-Madsen, Ulrik Becker