Skip to main content

Sygdom og sundhedsvæsen

02-12-2011

Befolkningsundersøgelsen 2005-2009 er en opfølgning af Den grønlandske Sundhedsprofil fra 1993. Undersøgelsen viser, hvorledes folkesundheden har udviklet sig i de næsten 15 år, der er gået mellem de to undersøgelser, og inddrager desuden en række nye temaer. I denne undersøgelse er der indsamlet data om sundhed og sygelighed samt levevilkår for et bredt udsnit af befolkningen, og undersøgelsen omfatter oplysninger, som ikke kan findes i eksisterende registre.

Den videnskabelige baggrund for undersøgelsen er en interesse for ændringer i livsstil som følge af den modernisering, der finder sted i Grønland, og konsekvenserne heraf for udviklingen i sundhed, sygelighed og levevilkår.

 

Forfattere: Anni Brit Sternhagen Nielsen, Peter Bjerregaard