Skip to main content

Procesevaluering 2010-2011: Indsats til fremme af elevers psykiske trivsel

17-11-2011

Denne rapport præsenterer resultaterne fra proces-evalueringen af Optur. Optur er et skolebaseret interventions-projekt, der har til formål at fremme den psykiske trivsel blandt skoleelever. Rapporten belyser, hvordan deltagerne i interventionsprojektet, der er gennemført i skoleåret 2010/2011 oplever udfordringer og potentialer i relation til implementering, whole school approach samt undervisningsmaterialet. I forlængelse heraf fremskrives i rapportens afsluttende del en række anbefalinger til ændringer, udvidelser og justeringer, som Opturs projektgruppe kan forholde sig til i forbindelse med fremtidige interventionsprojekter.

Optur er en intervention til fremme af elevers psykiske trivsel. I denne rapport præsenteres resultaterne af den procesevaluering, der er foretaget i forbindelse med gennemførelsen af Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011. På begge skoler er der i interventionsperioden foretaget et feltstudie bestående af interviews med skoleledelse, lærere, elever og forældre, samt observationer af klasseundervisning og lærergruppernes arbejde med Optur. Undersøgelsens analyser er orienteret om tre områder. Det drejer sig om 1) interventionens whole school approach, 2) undervisning og undervisningsmateriale samt 3) implementeringen af interventionen.

 

Forfattere: Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup, Line Nielsen