Skip to main content

Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011

16-12-2011

Rapporten opsummerer resultater af en national kortlægning i 2010 af kommunernes tilbud om forebyggelse til patienter med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og rygelunger KOL. Kortlægningen her ser derudover også på tilbud til patienter med kræft, muskel- og skeletlidelse og lettere psykiske lidelser.

Formålet med kortlægningen er at kunne dokumentere den igangværende udvikling i kommunerne. Kortlægningen er finansieret af Kommunernes Landsforening, KL.

Rapporten findes kun elektronisk og kan downloades som PDF her på siden.

 

Forfattere: Kasper Norman og Astrid Blom