Skip to main content

Dansk Hjertestatistik 2010

30-07-2011

Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har sammen udarbejdet Dansk Hjertestatistik 2010, der giver et samlet overblik over hjertekarområdet på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner. Udover grunddata om befolkningen bl.a. aldersfordeling, uddannelse og etnicitet indeholder rapporten oplysninger om dødelighed, indlæggelser, medicinforbrug og omkostninger ved hjertekarsygdom i alle kommuner, regioner og på landsplan.

Analyserne er gennemført af forsker Joan Bentzen, serniorforsker Michael Davidsen, professor Annette Kjær Ersbøll og forsker Helle Wallack Kildemoes og rapporten er sammenskrevet af dr.med. Jørgen Videbæk.

Dansk Hjertestatistik 2010 kan bestilles hos Hjerteforeningen, www.hjerteforeningen.dk Tlf. 33 93 17 88. Bestillingsnummer: 1053

 

Forfattere: Jørgen Videbæk, Lisbeth Vestergaard Andersen og Joan Bentzen