Skip to main content

Amning i 14 kommuner

01-09-2011

Denne syvende årsrapport fra databasen Børns Sundhed er baseret på sundhedsplejerskernes journaldata på 7.312 børn i alderen 0 - 1 år, født fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008, samt 6.980 børn, født fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009. Børnene er fordelt på 14 kommuner. I modsætning til de tidligere årsrapporter indeholder denne rapport data om to årgange, 2008 og 2009. Årsrapporten afviger fra tidligere årsrapporter, idet den er todelt. Den rummer dels en årsberetning med data fra alle deltagende kommuner og dels en rapport med fokus på et udvalgt tema.

Rapporten kan downloades som pdf her på siden

 

Forfattere: Anne Maj Christensen, Carina Sjöberg Brixval, Maria Svendsen, Bjarne Laursen og Bjørn E. Holstein