Skip to main content

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

30-10-2010

Der har inden for de seneste år været stor opmærksomhed på en stigende forekomst af selvskadende adfærd blandt specielt unge piger, en mulig stigning i andelen af unge, der misbruger stoffer og på unges risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Baseret på landsdækkende undersøgelser blandt 9.klasses elever i 2008 og 16-24-årige unge i 2007 beskrives sammenhænge mellem de tre problemer og faktorer, der kan have indflydelse på problemernes forekomst.

Rapporten er led i et samlet projekt om sociale problemer blandt unge og mulighederne for forebyggelse af disse problemer.

Projektet gennemføres med støtte fra Servicestyrelsen

 

Forfatter: Karin Helweg-Larsen