Skip to main content

Børn med cerebral parese i Danmark

16-09-2017

Der er meget lidt viden om, hvordan børn og unge med handicap trives og hvad der bedst sikrer deres muligheder for at have et almindeligt hverdagsliv. Denne rapport indeholder resultater fra 115 danske familier med 8-12-årige børn med cerebral parese (spastisk lammelse), der i 2004/2005 deltog i SPARCLE undersøgelsen.

SPARCLE undersøgelsen er en europæisk undersøgelse af børn med cerebral parese og deres forældre. I den internationale undersøgelse deltog i alt 818 børn og deres familier.

Rapporten indeholder oplysninger om børnenes fysiske, psykiske og sociale funktion, helbred, deltagelse i socialt hverdagsliv, skolegang og livskvalitet. Forældrenes dagligdag, trivsel og kontakt til det sociale hjælpesystem er tillige beskrevet. I 2010 er en opfølgningsundersøgelse i gang af de nu 13-17-årige børn med cerebral parese.

Den trykte udgave er udsolgt, men den elektroniske udgave kan downloades her på siden.

 

Forfattere: Susan I. Michelsen, Esben M. Flachs, Pernille Due, Peter Uldall