Skip to main content

Dansk Hjerteregister

18-11-2009

I denne årsberetning er der indføjet nye analyser af behandlingsaktivitet og dødelighed efter forskellige procedurer i perioden 2005 og 2008.

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

 

Forfattere: Helle Wallach Kildemoes, Kirten Hanehøj, Marie Kruse, Michael Davidsen, Steen Z. Abildstrøm