Skip to main content

Dårligt liv - dårligt helbred

01-09-2009

Rapporten "Dårligt liv - dårligt helbred. Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed" er et supplement til rapporten "SUSY UDSAT - Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007".

Det er en kvalitativ interviewundersøgelse af de udsattes oplevelse af eget liv og sundhed. Formålet har været at uddybe og nuancere billedet af socialt udsattes sundhed ved hjælp af deres egne livsfortællinger om forskellige gennemgående sundhedstemaer.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU har lavet rapporten for Rådet for Socialt Udsatte.

Rapporten kan downloades som pdf til højre her på siden.
Trykte eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til: Rådet for Socialt Udsatte, Holmens Kanal 22, 1060 København K, post@udsatte.dk

 

Forfatter: Pia Vivian Pedersen