Skip to main content

Vold mod m├Žnd i Danmark

30-09-2008

Rapporten beskriver ud fra befolkningsundersøgelser og registerdata det aktuelle omfang og karakteren af vold mod mænd i Danmark og sammenligner volden med den vold mænd udøver mod kvinder i Danmark. Der fokuseres på kønsforskellene i udsættelse for partnervold og beskrives sammenhænge mellem en række aldersmæssige og sociale faktorer og risikoen for voldsudsættelse.

 

Forfattere: Karin Helweg-Larsen, Marie Louise Frederiksen