Skip to main content

Sundhedscentre i Danmark

30-10-2008

Sundhedscentre er en ny organisationsform i det danske sundhedsvæsen. Centrene rummer kommunernes nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Rapporten beskriver 18 forskellige sundhedscentre i Danmark, herunder deres indsatsområder og organisering.

Rapporten vurderer centrenes indpasning i det samlede sundhedsvæsen, deres samarbejdsrelationer til praktiserende læger, sygehuse, frivillige organisationer, kommunale forvaltninger med flere, samt hvorvidt der med centrene skabes sammenhæng inden for sundhedsområdet. Der indgår desuden en forsigtig vurdering af, om sundhedscentrene har medvirket til, at der er sket ændringer i borgernes kontakt til sygehus og almen praksis samt en diskussion af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske løsningsmodeller.

Rapporten er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og bygger på interview gennemført i 2006 og 2008, skriftligt materiale fremsendt af de medvirkende kommuner samt registeranalyser.

 

Forfattere: Tina Drud Due, Susanne Boch Waldorff, Anne Kristine Aarestup, Bjarne Laursen, Tine Curtis