Skip to main content

Børns fysiske aktiviteter i skole og fritid

03-11-2008

Rapporten ser på socialt udsatte 11-årige børns fysiske aktivitet i fritid, skole og skolefritidsordninger. Den beskriver børnenes ønsker og muligheder for fysiske aktiviteter.

Resultaterne bygger på spørgeskemaundersøgelse, dagbogsnotater og skridtmåling blandt en gruppe socialt udsatte børn sammenlignet med ikke-udsatte børn og beskriver børnenes trivsel og eventuelle helbredsproblemer.

Alle børnene indgår i Det Nationale Forskningscenter for Velfærds (SFI) børneforløbsundersøgelse, som omfatter et landsrepræsentativt udsnit af børn født i 1995.

 

Forfattere: Andersen S, Helweg-Larsen K