Skip to main content

2008 HjerteStatistik

02-11-2008

Antallet af døde på grund af hjertekarsygdom er faldet drastisk over 12 år – fra 22.542 i 1996 til 17.851 i 2005. Men den positive udvikling er skævt fordelt mellem kønnene og mellem grupper med henholdsvis korte og lange uddannelser. Hjertestatistik 2008, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU har lavet for Hjerteforeningen ser på sociale forskelle og forskelle mellem køn.

Hjertestatistikken kan downloades som pdf her på siden. Trykte eksemplarer kan kun bestilles via Hjerteforeningen.

 

Forfattere: Nissen NK, Rasmussen S