Skip to main content

Sundhedsregistre og befolknings-undersøgelser i Danmark

20-11-2007

Instituttet har en mangeårig tradition for registerforskning. Forskningsprogrammet sundhed og sygelighed i Danmark har driftsansvaret for en række sygdomsregistre, og driver forskning baseret på disse.

Registerforskningsaktiviteterne omfatter også forskning baseret på kobling mellem andre registre indenfor sundhedsområdet og andre sektorer - først og fremmest registre i Sundhedsstyrelsen og i Danmarks Statistik.

Udvalgte registerforskningsprojekter:
  • Metallisk kviksølvs skadevirkninger
  • Sygdomsbyrden af slidgigt
  • Langtidskonsekvenser af ulykker
  • Samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlinger af iskæmisk hjertesygdom
  • Invasiv undersøgelse og behandling ved akut myokardieinfarkt
  • Udviklingen i prævalens af cerebral parese
  • Overlevelsen ved cerebral parese
  • Udviklingen i incidens og prævalens af multipel sclerose

 

Forfattere: Laursen B, Møller H, Frederiksen ML, Helweg-Larsen K.