Skip to main content

M├Žnds vold mod Kvinder

30-11-2007

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har for Minister for Ligestilling siden 2004 fulgt udviklingen i vold mod kvinder på grundlag af befolkningsundersøgelser og registerdata.

Nærværende rapport er en direkte opfølgning på 2004-rapporten. Den beskriver udviklingen i vold mod kvinder i Danmark over de seneste fem-seks år. Der indgår heri resultater fra befolkningsundersøgelser og en lang række registerdata, der gør det muligt at beskrive både voldsofre og voldsudøvere. Rapporten indeholder en bred beskrivelse af de forskellige datakilder.

Resume findes på engelsk. Summary in English.

 

Forfattere: Helweg-Larsen K, Frederiksen ML