Skip to main content

Forebyggelse og behandling af stress i Danmark

30-09-2007

I rapporten præsenteres den første undersøgelse af stressforebyggelse og stressbehandling i Danmark.

Rapporten belyser:

  • hvilke aktører, der står bag indsatser rettet mod stress
  • hvilke typer af indsatser rettet mod stress, der udbydes
  • hvordan stressindsatserne er fordelt geografisk
  • hvilke faggrupper, der er involveret i gennemførelsen af indsatserne
  • hvilke målgrupper og deltagere indsatserne retter sig mod
  • hvilket videnskabeligt grundlag indsatserne rettet mod stress bygger på hvorledes indsatserne finansieres og evalueres

 

Forfattere: Line Nielsen, Tine Curtis, Morten Grønbæk, Naja Rod Nielsen