Skip to main content

Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksis

02-12-2007

En ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, ser på hvordan de syv forebyggende helbredsundersøgelser af alle førskolebørn fungerer, hvad der kommer ud af dem, og hvordan de praktiserende læger og forældrene oplever dem.

Det er første gang siden 1979, at de forebyggende børneundersøgelser hos egen læge er blevet kortlagt.

Det viser sig, at lægen ved hver syvende børneundersøgelse gør et væsentligt nyt fund. Ved en ud af tre undersøgelser på alle alderstrin blev der gjort nye fund, og ved hver syvende undersøgelse blev der fundet noget, som lægen karakteriserer som væsentligt

 

Forfattere: Michelsen SI, Kastanje M, Flachs EM, Søndergaard G, Biering-Sørensen S, Madsen M, Andersen AMN