Skip to main content

Etniske forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling

28-10-2007

Rapporten dokumenterer, at efterkommere af forældre med forskellig etnisk oprindelse samt adopterede fra udlandet oftere er i kontakt med det psykiatriske system end resten af befolkningen. Undersøgelse er forestået af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed.

 

Forfattere: Helweg-Larsen K, Kastrup M, Baez A, Flachs EM