Skip to main content

Sundheds- og sygelighedsunders√łgelsen 2005

29-11-2006

Her foreligger de første resultater fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 i form af et interviewskema med svarfordelinger. Undersøgelsen er repræsentativ for Danmark som helhed.

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) følger danskernes sundhed, sundhedsvaner, kontakt til sundhedsvæsenet, levevilkår og meget mere. Tidligere undersøgelser er gennemført i 1987, 1994 og 2000.