Skip to main content

Selvmord i Danmark

02-09-2006

Udviklingen belyst ud fra registerdata og selvrapporteret selvmordsadfærd og med fokus på kvaliteten af registerdata

Rapporten beskriver udviklingen i selvmord fra 1920 til 2001. Der har i denne periode været meget store udsving i selvmordshyppigheden, men siden 1980 er hyppigheden faldet konstant blandt både mænd og kvinder, og er nu den laveste i 80 år.

Der er i Danmark enestående muligheder for at følge udviklingen i selvmordshandlinger ud fra registerdata og befolkningsundersøgelser. Men det forudsætter, at alle selvmordshandlinger registreres systematisk og korrekt i de landsdækkende registre. Rapporten handler bl.a. om kvaliteten af disse data.

 

Forfatter: Helweg-Larsen K.