Skip to main content

Børneulykker i Danmark

02-12-2006

Rapporten er en del af forskningsprojektet 'Børneulykker, risikofaktorer og risikooplevelse' og belyser børneulykker 0-14 år i tal: I rapporten vises sammenhængen mellem børns alder, hvor ulykkerne sker og hvilke typer af ulykker børnene kommer ud for. Rapporten belyser også udviklingen i dødsulykker og alvorlige ulykker og beskriver mønstrene for ulykker i trafikken, sportsulykker, ulykker i hjemmet, arbejdsrelaterede ulykker mv. Rapporten kommer også ind på den sociale ulighed i ulykkesforekomsten hos børn.

Målgruppen for rapporten er sundhedsprofessionelle og forebyggere, som arbejdere med ulykkesforebyggelse og vejledning af børn og forældre.

 

Forfattere: Laursen B, Terp Nielsen L, Haudrup Christensen P, Møller H, Frimodt-Møller B