Skip to main content

Otte folkesygdomme - forekomst og udvikling

20-11-2005

Forskere og sundhedsplanlæggere har ind i mellem brug for at kunne hente tal frem, der viser om forekomsten af en sygdom er stigende, fladende eller konstant. Projektet bag denne udgivelse er iværksat for at sikre forskere og planlægggere adgang til et "historisk" datamateriale og supplerende litteraturgennemgang om de otte folkesygdomme, således at man ikke selv behøver at grave al den grundlæggende litteratur og data frem. Det er den publicerede litteratur og data fra registre op til ultimo 2004, der dækkes i dette projekt.

Baggrunden for opgørelsen er et behov for en tilgængelig oversigt over litteratur fra danske studier om forekomsten af de otte folkesygdomme. Formålet er således at monitorere prævalens og incidens for de otte folkesygdomme på baggrund af en litteraturgennemgang over danske epidemiologiske undersøgelser. Ligeledes fokuseres på definitioner af sygdommene, ændring af definitioner over tid og validitet af datakilder (herunder registre).

 

Forfattere: Karina Christensen, Christina Bjørk, Mathilde Vinter-Larsen, Ellen Løkkegaard, Morten Grønbæk