Skip to main content

20-11-2005

Alle danske børn har ret til en række forebyggende helbredsundersøgelser. Disse undersøgelser udføres hovedsagelig af sundhedsplejersker, kommunallæger og alment praktiserende læger. Det har gennem en årrække vist sig svært for kommunerne i praksis at opfylde tilbuddet om to lovpligtige lægeundersøgelser til alle børn i forbindelse med henholdsvis indskoling og udskoling, og dette spørgsmål har med jævne mellemrum været debatteret i pressen. På samme måde har danske børns deltagelse i børnevaccinationsprogrammet nydt pressens bevågenhed.

Disse emner er blandt de forhold, der bliver kortlagt i en netop offentliggjort rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.

Kortlægningen omfatter en beskrivelse af den kommunale sundhedstjenestes indsats, af amternes og kommunernes sygdomsforebyggende indsats samt af tilslutningen til de forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer hos den praktiserende læge. Under den kommunale sundhedstjeneste hører sundhedsplejerskeordningen, børn og unge-læge-ordningen, tværfaglige grupper til støtte af børn og unge med særlige behov samt konsulentfunktion til skoler og institutioner.

 

Forfattere: Mette Juhl, Camilla Schmidt Morgen, Anne-Marie Nybo Andersen