Skip to main content

Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetr├Žkning fra arbejdsmarkedet

20-11-2005

Der er mangel på sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen, og meget tyder på, at sygeplejerskemanglen vil blive større i de kommende årtier. Dette skyldes blandt andet, at mange sygeplejersker forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn.

Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet en rapport, som belyser hvilke arbejds-, livsstils- og helbredsmæssige og sociodemografiske faktorer, der har betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er baseret på data fra Den Danske Sygeplejerskekohorte fra 1993, som er blevet samkørt med registerdata om tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden frem til 2002.

 

Forfattere: Karina Friis, Ola Ekholm, Yrsa Andersen Hundrup