Skip to main content

Dansk hjerteregister

27-11-2005

Dansk Hjerteregister offentliggør hermed sin første årsrapport. Rapporten indeholder data om invasive kardiologiske og hjertekirurgiske indgreb i 2003 og 1. halvår 2004 samt enkelte analyser af udviklingen de sidste 5-10 år. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Hjerteregister.