Skip to main content

M├Žnds vold mod kvinder

01-01-2004

Vold mod kvinder er en forbrydelse og et overgreb, som ikke kan accepteres - heller ikke inden for hjemmets fire vægge. Det er ikke blot en fysisk og psykisk krænkelse, men er også et tegn på manglende ligeværd og respekt mellem kvinder og mænd.

Med denne rapport får vi for første gang et samlet overblik over omfanget af vold og seksuelle overgreb mod kvinder i Danmark. Det er er lavet en samkøring af en række forskellige registerdata for at kunne tegne en mere nuanceret profil af voldsofre og voldsudøvere. Rapporten sætter tal på omfanget af volden - og det er barsk læsning. 

Forfattere: Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse