Skip to main content

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

30-06-2004

Det er 10 år siden, atde første rapporter om danskernes stagnerende middellevetid blev offentliggjort. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu bedt instituttet foretage en opdatering af middellevetidsudviklingen i Danmark.

Rapporten viser udviklingen i danskernes middellevetid, dødelighed og dødsårsager i de sidste 100 år sammenlignet med udviklingen i en række andre lande.

Forfatter: Knud Juel