Skip to main content

Sundheds- og behovsprofil blandt ├Žldre i Qasigiannguit

01-07-2003
Da viden på ældreområdet i et lille grønlandsk lokalsamfund er sparsom set fra det forebyggende og sundhedsfremmende område, blev der bestemt et projekt med titlen "Sundheds- og Behovsprofil blandt ældre i Qasigiannguit". Projektet er en spørgeskemaundersøgelse, som skal belyse selvoplevet helbred og socialt netværk hos ældre i Qasigiannguit.
 
Forfattere: Karen Laursen, Sika Lange og Peter Bjerregaard.