Skip to main content

Vi søger arbejdspladser, der vil styrke medarbejdertrivslen og holde møder i det fri

10.08.2021

Statens Institut for Folkesundhed søger interessetilkendegivelser fra private arbejdspladser til deltagelse i pilotprojektet ”Møder i det fri”. I projektet vil I som deltagende arbejdsplads få sparring og redskaber til at styrke medarbejderes viden og kompetencer inden for medarbejdertrivsel og mødekultur med fokus på møder i det fri.

I projektet sætter vi fokus på, hvordan små justeringer og nye normer for det hybride arbejde kan bringes ind i kulturen på jeres arbejdsplads, og hvordan erfaringer fra corona-nedlukningen kan bringes i spil i dagligdagens rutiner til gavn for arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

Møder i det fri er lige nu i støbeskeen, og vi søger derfor interessetilkendegivelser fra private kontorarbejdspladser med over 10 ansatte.

Projektet starter op i første halvår 2022. Den præcise periode fastlægges i samarbejde med jeres arbejdsplads – interessetilkendegivelsen er ikke juridisk bindende, men et spørgsmål om at afsøge behovet for projektet.

Hvad får I som arbejdsplads ud af at deltage?

  • Et faciliteret aktionslæringsforløb, hvor I modtager sparring og redskaber til at udvikle og afprøve nye trivselsfremmende tiltag.
  • Styrkede kompetencer inden for mental sundhed og trivsel, herunder styrket interaktion, dialog og kreativitet gennem møder i det fri, bevægelse og frisk luft.
  • Viden om jeres mødekultur, holdninger og adfærd samt potentialet for at ændre denne.
  • Jeres arbejdsplads er en foregangsarbejdsplads og sender signal om, at I går op jeres medarbejderes trivsel.

Hvad indebærer projektet af ressourcer fra jer af?

For jer som arbejdsplads indebærer jeres deltagelse 1) et indledende møde mellem forskningsmedarbejdere fra Statens Institut for Folkesundhed samt ledelsen og en medarbejderrepræsentant fra jeres arbejdsplads á ca. 1½ times varighed, 2) et aktionslæringsforløb bestående af 2-3 workshops á ca. 2 timers varighed, og 3) et fokusgruppeinterview med nogle medarbejdere og en leder á ca. 1½ times varighed.

Ved aktionslæringsforløbet deltager I med en gruppe bestående af 2-4 medarbejdere og gerne en ledelsesrepræsentant. Her udvikler og afprøver I værktøjer til at integrere møder i det fri og flere stående timer som en del af den effektive arbejdstid på jeres arbejdsplads.

Det er målet, at indsatsen ikke tager tid fra de almindelige arbejdsopgaver, men tværtimod bidrager til at optimere medarbejdernes samarbejde, koncentrationsevne og opgavevaretagelse.

Er du og din arbejdsplads interesseret i at være en del af Møder i det fri, eller har spørgsmål ang. projektet, kontakt da venligst Christina Bjørk Petersen (chrb@sdu.dk, 65507746) eller Susan Andersen (suan@sdu.dk, 65507816).