Ugens tal: Social ulighed i overvægt starter allerede i barnets første leveår.

05.12.2018

Forældres uddannelsesniveau betyder tilsyneladende noget for, hvorvidt spædbørn er overvægtige eller ej.

Ny sundhedsprofil med data fra over 12.000 børn viser, at der er flere overvægtige spædbørn blandt forældre uden uddannelse end forældre, hvoraf den ene har en lang videregående uddannelse.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet sundhedsprofilen for Region Hovedstaden.

Profilen viser samtidig, at den sociale ulighed i overvægt stiger blandt større skolebørn.

Når børn starter i skolen og er omkring seks år, er der 22 procent overvægtige eller svært overvægtige blandt de børn, hvis forældre ikke har en uddannelse. Det gælder kun otte procent blandt børn af forældre med en lang uddannelse. Når børnene når udskolingen, er andelen henholdsvis 27 og 11 procent.