Skip to main content

Ugens tal: Socialt udsatte mennesker udsættes oftere for vold og voldtægt

07.06.2023

Andelen blandt socialt udsatte mennesker, der udsættes for vold og voldtægt, er markant større end i den generelle befolkning. Det viser sundhedsprofilen SUSY UDSAT 2022, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte.

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte mennesker i Danmark i 2022 og udviklingen siden 2007.

I alt 1.134 socialt udsatte mennesker har deltaget i undersøgelsen. Den viser, at socialt udsatte mennesker på stort set alle parametre lever et mere udsat liv end den generelle befolkning.

De har eksempelvis markant større risiko for at blive offer for grov vold, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Eksempelvis har 15 procent blandt socialt udsatte mennesker været udsat for grov vold inden for det seneste år, mens det gælder én procent i den generelle befolkning.

Samtidig er andelen, der inden for det seneste år har været udsat for andre seksuelle overgreb end voldtægt, 10 procent blandt socialt udsatte mennesker mod én procent i den generelle befolkning.

Vil du vide mere?

ugens tal