Skip to main content

Ugens tal: Dårlig og for lidt søvn hænger sammen med forældres uddannelse

25.05.2023

Sundhedsplejersken ser oftere tegn på dårlige søvnvaner hos unge, hvis forældre har en kort uddannelse, sammenlignet med unge, hvis forældre har en lang videregående uddannelse. 

Markant flere elever fra lav socialgruppe har søvnvaner, der vækker bekymring hos sundhedsplejersken. 

Det viser en ny rapport, der er udarbejdet af samarbejdet Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten bygger på nationale registerdata og data fra blandt andet 8.786 unge, der er undersøgt af sundhedsplejersken i forbindelse med udskolingen i skoleåret 2021/22.

I forbindelse med udskolingsundersøgelsen taler sundhedsplejerskerne med den unge om søvn, og såfremt hun observerer noget, der vækker bekymring, kræver ekstra indsats eller opfølgning, sætter hun en bemærkning i den unges journal.

Det er for eksempel bemærkninger under områder som ”ikke udhvilet om morgenen” eller ”hverdagen er påvirket af træthed”.

Ifølge rapporten har unge af forældre med en grundskoleuddannelse to gange øget risiko for at få en bemærkning til søvn af sundhedsplejersken sammenlignet med unge af forældre med en lang videregående uddannelse.

Samtidig har unge af mødre, der var under 25 år ved barnets fødsel, halvanden gang øget risiko for at få en bemærkning til søvn sammenlignet med unge af mødre, der var 25 år eller ældre ved barnets fødsel.

Vil du vide mere?

ugens tal