Skip to main content

Ugens tal: Ny rapport om børn og unges mental sundhed i Region Syddanmark

12.05.2021

Børn og unges trivsel og mentale sundhed er fokus i en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Region Syddanmark.

I rapporten belyses forekomsten og udviklingen i selvrapporteret mental sundhed og udvalgte psykiske sygdomme blandt børn og unge i Region Syddanmark samt mulige årsager til udviklingen.

Endvidere beskrives, hvad der karakteriserer unge med dårlig mental sundhed, og derudover belyses de unges forståelse af det gode ungdomsliv.

Endelig giver rapporten viden om danske sundhedsfremmende og forebyggende indsatser baseret på interview med udvalgte eksperter og praktikere.

Rapporten er tænkt som et opslagsværk og henvender sig til sundheds- og fagprofessionelle samt beslutningstagere i Region Syddanmark.

Vil du vide mere?

Se Ugens tal