Skip to main content

Ugens tal: Unge påvirkes af forældres alkoholproblemer – uanset indtægt og uddannelse

17.03.2021

Unge, der vokser op i ressourcestærke hjem, bliver ikke skånet for de psykiske konsekvenser, der kan følge som en konsekvens af at vokse op med forældre med alkoholproblemer.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor forskere har undersøgt, hvorvidt social ulighed spiller en rolle i sammenhængen mellem dét at have forældre med alkoholproblemer og at udvikle depression og emotionelle symptomer, såsom at være trist, ked af det og irritabel.

Resultaterne afviger fra den tese, forskerne oprindeligt havde. De mente, at der i ressourcestærke familier ville der være et større overskud til at skærme de unge fra at opleve forældrenes alkoholproblemer.

Forskerne har benyttet sig af data fra undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014, hvor unge i alderen 15-25 år har svaret på spørgsmål omkring deres sundhed og trivsel, samt om de har en forælder med alkoholproblemer.

Vil du vide mere?

Se Ugens tal