Skip to main content

Ny rapport om socialt udsatte i Danmark og deres sundhed, sygelighed og trivsel

31.05.2018

Rapporten præsenterer resultaterne fra SUSY UDSAT 2017, som er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark i 2017 og udviklingen siden 2007.

Undersøgelsen beskriver socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel samt forhold af betydning herfor, fx levekår, sundhedsadfærd, brug af sundhedsvæsenet, vold og overgreb og sociale relationer. 

Undersøgelsen er den tredje sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark. Den er udført af Statens Institut for Folkesundhed for Rådet for Socialt Udsatte. 

 

Forfattere: Nanna Ahlmark, Ivalu Sørensen, Michael Davidsen, Ola Ekholm